Ένα ακόμα έργο που σχεδιάστηκε, μελετήθηκε και δημοπρατήθηκε επι των ημερών μας υλοποιείται με στόχο

Ένα ακόμα έργο που σχεδιάστηκε, μελετήθηκε και δημοπρατήθηκε επι των ημερών μας υλοποιείται με στόχο την βελτίωση της ζωής των πολιτών του Δήμου Κοζάνης.

Το έργο ‘Βελτίωση Οδοστρωμάτων Πόλης Κοζάνης’ προϋπολογισμού 619.999,99 ευρώ και χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ και ΕΑΠ περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε αρκετούς και σημαντικούς δρόμους της πόλης. Η μελέτη εγκρίθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2019 (9ΑΣΟΩΛΟ-Ν42) από την οικονομική επιτροπή, ενώ η μελέτη εκπονήθηκε από το τμήμα μελετών της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης και περιλαμβάνει επεμβάσεις στις οδούς: Βερμίου, Αιανής, Πλ. Αυλιώτη, Μακρυγιάννη, Ρωσιάδου, Νικομηδείας, Πτωχοκομείου, Αρχελάου, Γ. Τιόλη, Καραφυγίου, Καμβουνίων, Σταμάτη Κλεάνθη, Περδίκα, Χαλκιδικής, Κοτζιά, Νικοκλέους, Αραπίτσης, Πατρ. Φωτίου, Βελβενδου, Μήλιου, Ιουστιανού αλλά και σε άλλες οδούς που θα κριθεί ότι χρήζουν ασφαλτοστρωσης.

Αυτή την εποχή είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε υπογράφονται συμβάσεις, είτε δημοπρατούνται έργα των οποίων η ωρίμανση και προετοιμασία ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Σε κάθε περίπτωση με χαρά βλέπουμε πολλά από τα έργα που σχεδιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια να υλοποιούνται αφού η Δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει συνέχεια με γνώμονα πάντα το συμφέρον των πολιτών του Δήμου Κοζάνης.0 προβολές0 σχόλια