Ένταξη έργων στο LEADER για το Δήμο Κοζάνης

Ανακοινώθηκε η ένταξη στο LEADER τριών έργων για το Δήμο Κοζάνης, συνολικού Π/Υ 533.400,00, που μελετήθηκαν και υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα, πιο συγκεκριμένα: 1. Αποκατάσταση, Αξιοποίηση & Επανάχρηση του Νερόμυλου στην Λευκοπηγή Κοζάνης Π/Υ 280.000,00 ευρώ

2. Προμήθεια – Εγκατάσταση Υπόγειων Συστημάτων Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριμμάτων στην Δ.Κ. Κρόκου Π/Υ 136.000,00 ευρώ

3. Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση περιοχής πάρκου Αγίας Παρασκευής Τ.Κ. Καρυδίτσας 117.000,00 ευρώ

Αξίζει να αναφερθεί ότι υποβλήθηκαν τρία ακόμα έργα με πλήρη ωριμότητα:

1. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης. 453.000,00 2. Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης του Πολιτιστικού Κέντρου Λευκόβρυσης Π/Υ 185.000,00 3. Ανάδειξή περιπατητικού μονοπατιού στο Χάνδακα της Δ.Ε. Αιανής Π/Υ 135.000,00

Η μελέτη για το Λιάπειο με αυξημένο προϋπολογισμό έχει ήδη υποβληθεί και στο πρόγραμμα Φιλόδημος, ενώ τα υπόλοιπα έργα έχουν ολοκληρωμένες μελέτες

0 προβολές0 σχόλια