Επιστολή στην ΠΕΔ Δ.Μ για το θέμα της διαχείρισης των εδαφών από τη ΔΕΗ Α.Ε.Θέμα: Διαχείριση απαλλοτριωμένων εδαφών εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ Ανανεώσιμες).

Κ. Πρόεδρε,

Παρακαλώ να εισάγετε προς συζήτηση, στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. θέμα σχετικά με τους σχεδιασμούς της ΔΕΗ για την αξιοποίηση των απαλλοτριωμένων από αυτήν εδαφών στην Δυτ. Μακεδονία.
Η ΔΕΗ σχεδιάζει να αναπτύξει μεγάλης έκτασης επιχειρηματικές δραστηριότητες (φωτοβολταικούς σταθμούς παραγωγής ρεύματος) σε μεγάλο μέρος των εκτάσεων που έχει απαλλοτριώσει διαχρονικά στον λιγνιτικό άξονα Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο. Για το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων έχει ήδη λάβει άδειας παραγωγού από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας δεσμεύοντας ήδη μεγάλες εκτάσεις, όπως αποδεικνύεται από το σχετικό χάρτη της που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Αυτό που ήδη διαφαίνεται είναι, η ΔΕΗ να διατηρήσει για τον εαυτό της σχεδόν το σύνολο των ‘καλών και παραγωγικών’ εκτάσεων και να παραχωρήσει, μαζί με το κόστος της αποκατάστασης, τις δύσκολες και λιγότερο παραγωγικές περιοχές’ στην τοπική κοινωνία μέσο ενός ειδικού φορέα.

Μέρος των εκτάσεων που η ΔΕΗ έχει δεσμεύσει θα μπορούσε να διατεθεί χωρίς μεγάλο κόστος και αφού ολοκληρωθούν όλα τα στάδια του Χωρικού Σχεδιασμού για αξιοποίηση προς την τοπική περιοχή για διάφορες χρήσης.

Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία αλλά και η κοινή λογική ορίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί ένας διάλογος με τους τοπικούς φορείς που θα καταλήξει σε ένα σχεδιασμό που θα ενσωματώνει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες όλων των μερών.

Δυστυχώς όμως, εξελίσσεται εκ μέρους της ΔΕΗ, με την ανοχή προφανώς του αρμόδιου Υπουργείου, η υλοποίηση ενός σχεδιασμού που αγνοεί τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες.

Ο παραπάνω σχεδιασμός είναι άδικος και θα πρέπει να αναθεωρηθεί.
Θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρξει άμεση και συντονισμένη αντίδραση έναντι αυτού του σχεδιασμού, αν θέλουμε να μιλάμε για μια διαδικασία που σέβεται την τοπική κοινωνία συμβάλλοντας ουσιαστικά σε μια πραγματικά δίκαιη μετάβαση.
Απαιτείται:

1. Ενημέρωση, ενεργοποίηση και συντονισμός όλων των τοπικών φορέων.
2. Άμεση Ενημέρωση των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
3. Στήριξη εκ μέρους της Π.Ε.Δ. κάθε σχετικής πρωτοβουλίας που θα αναληφθεί από οποιονδήποτε φορέα (Περιφέρεια, Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, κ.λ.π.).

Φιλικά
Λευτέρης Ιωαννίδης

3 προβολές0 σχόλια