Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αγκαλιάσει πολύ θερμά την πρωτοβουλία για το Φόρουμ των Δημάρχων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αγκαλιάσει πολύ θερμά την πρωτοβουλία για το Φόρουμ των Δημάρχων με τον Klaus - Dieter Borchardt (επικεφαλής της πρωτοβουλίας COAL PLATFORM) να το δηλώνει σε κάθε ευκαιρία.
0 προβολές0 σχόλια