Σχόλια για το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.Το υπο έγκριση ΕΣΕΚ, περιλαμβάνει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για το 2030 στην ενεργειακή πολιτική της χώρας. Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι αυξάνεται σημαντικά ο στόχος για ΑΠΕ μέχρι το 2030 σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΕΚ.

Ιδιαίτερα φιλόδοξος είναι και ο στόχος για την απολιγνιτοποίηση της χώρας το 2028.

Όμως σημαντική, περιεκτική και δεσμευτική θα πρέπει να είναι η αναφορά στην στήριξη των περιοχών της Δυτ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης που θα πληγούν σημαντικά ως αποτέλεσμα της απολιγνιτοποίησης.

Η περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική στιγμή αλλαγής του παραγωγικού και κοινωνικού της μοντέλου. Αφού αυτή η μεταμόρφωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ελάχιστο χρόνο, επιβάλλεται να εκπονηθεί ένα σχέδιο υποστήριξης της περιοχής που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τα προβλήματα που θα επιφέρει η ταχεία απολιγνιτοποίηση. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και εκείνες οι θεσμικές μετατροπές ώστε οι δράσεις να μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις.

Οι δράσεις στήριξης θα πρέπει να είναι σαφείς, με ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις παραπάνω περιοχές και μετά το 2020 ώστε να αποτελέσει, συνοδευτικά με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, κρίσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη Δυτ. Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Οι δράσεις, τα έργα και οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να είναι εμπροσθοβαρή δεδομένου ότι η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων θα είναι ταχύτατη τα επόμενα χρόνια.

Θα πρέπει να τεθεί ως στόχος στο νέο ΕΣΕΚ, να δημιουργηθούν τόσες θέσεις (άμεσες και έμμεσες) εργασίας μέχρι το 2028 με αυτές που θα χαθούν!

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ειδική αναφορά στην συνέχιση λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων με εναλλακτικά καύσιμα.

Θα μπορούσαν να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι παραγωγικοί άξονες για την μετάβαση των περιοχών, ειδικότερα οι παρακάτω άξονες μπορούν να αποτελέσουν μια πρώτη μαγιά και να εμπλουτιστούν μετά από διαβούλευση:

·Στήριξη του Πρωτογενή Τομέα

·Προώθηση της Κυκλική Οικονομία

·Αξιοποίηση της Βιομηχανικής κληρονομιάς

·Στήριξη της Απασχόλησης, ιδιαίτερα των κοινωνικών ομάδων που θα πληγούν εξαιτίας της μείωσης της λιγνιτικής δραστηριότητας

·Εξοικονόμηση Ενέργειας

·Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

·Στήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας

Είναι κρίσιμο, και θα πρέπει να τονίζεται στο ΕΣΕΚ, ότι το σχέδιο μετάβασης των περιοχών, θα πρέπει να προκύψει μετά από ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών φορέων και αρχών, ενώ είναι βασικό να υπάρξει και η ανάλογη προετοιμασία της τοπικής κοινωνίας που αντιμετωπίζει και δικαίως, τις όποιες προτάσεις με ανασφάλεια, αβεβαιότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης.

Θεωρώ τέλος ότι θα πρέπει, αντί της αύξησης της συμμετοχής του Φυσικού Αερίου, η μετάβαση της απολιγνιτιποίησης να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε η χαμένη λιγνιτική ισχύς να αντικατασταθεί από ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας. Στην παρούσα χρονική περίοδο, η ανταγωνιστικά πλεονεκτική θέση του Φ.Α. έναντι του λιγνίτη δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια νέα εξάρτηση από ένα άλλο ορυκτό καύσιμο. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν τεχνολογίες και λύσεις που θα αφήνουν το μέγιστο θετικό αποτύπωμα στην Ελληνική Οικονομία αλλά και στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.

0 προβολές0 σχόλια